สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ กับ OnDemand

ในหลากหลายช่องทาง หลากหลายรูปแบบที่ไร้ขีดจำกัด…

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์

แบบทดสอบวิชาเคมี

แบบทดสอบวิชาชีววิทยา